top of page

 

 • İş Güvenliği Uzmanı

 • İşyeri Hekimi

 • Diğer Sağlık Personeli

 • Risk Analizi

 • Acil Eylem Planı

 • Temel İş Güvenliği Eğitimi ve Diğer Eğitimler

 • Periyodik Kontroller

 • Ortam Ölçümleri

 • Hava Aracı ile Çalışma Alanları Kontrolü

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyeri Hekimi ve diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışmakta olduğumuz firmalara işyeri hekimliği hizmetleri verilmektedir.

Sağlık Tetkik Hizmetleri

 

İşe giriş ve periyodik muayene sürecinde yapılması zorunlu olan ve işyeri hekimi tarafından istenen sağlık tarama ve tetkikler, çözüm ortağımız olan laboratuvarımız tarafından gerek gezici sağlık hizmetleri ile işyeri sınırlarınız dahilinde gerekse laboratuvar ortamında yapılabilmektedir.

Bu analiz ve testler uzman doktor görüş ve yorumlarından sonra işletmenize teslim edilmektedir.

Mobil Sağlık Gözetim Hizmetleri;

 • Akciğer grafisi,

 • Solunum fonksiyon testi,

 • İşitme testi (odyometri),

 • Göz kontrolü,

 • Portör taramaları,

 • Toksikoloji testleri,

 • Karaciğer fonksiyon testleri,

  • ALT

  • AST

  • GGT

  • ALP

 • Böbrek fonksiyon testleri

  • Tam idrar tetkiki

  • Üre

  • Kreatinin

  • Ürik Asit

 • Hematolojik testler

  • Hemogram

  • Kan grubu

  • Kan şekeri

  • HbA1c

 • Kan yağları

  • Kolesterol

  • Trigiliserid

  • HDL

  • VLDL

 • Serolojik testler

bottom of page